Resultaten voor 2018

 
2018
 
Centraal Economisch Plan CEP 2018 CPB.nl.
Eerder ingezet beleid, hogere zorguitgaven en intensiveringen in onderwijs en defensie doen de overheidsbestedingen groeien met 35%, in 2018 en 24%, in 2019. De belastingopbrengsten stijgen weliswaar, maar per saldo wordt de economie verder gestimuleerd. Na 11%, bbp in 2017 bedragen de begrotingsoverschotten in 2018 en 2019 07%, bbp en 09%, bbp.
Kwantitatieve informatie 2018 UWV Over UWV.
Kwantitatieve informatie 2018. Kwantitatieve informatie 2018. Deel via E-mail. Publicatiedatum: 16 apr 2019. Bijlage bij het UWV Jaarverslag 2018, met kwantitatieve informatie over de volumeontwikkelingen in de uitvoering van de werknemersverzekeringen in 2018. Download: Kwantitatieve informatie 2018 pdf, 3 MB.
Staatscourant 2018, 68656 Overheid.nl Officiƫle bekendmakingen.
CPP2007/347M, is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening besluit. Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd. Den Haag, 14 december 2018.
Mensenrechtenrapportage 2018 Inzet en resultaten buitenlands mensenrechtenbeleid Rapport Rijksoverheid.nl.
U bevindt zich hier: Home Documenten Mensenrechtenrapportage 2018 Inzet en resultaten buitenlands mensenrechtenbeleid. Zoeken binnen Rijksoverheid.nl Zoek. Mensenrechtenrapportage 2018 Inzet en resultaten buitenlands mensenrechtenbeleid. Download Mensenrechtenrapportage 2018 1/2. PDF document 68 pagina's' 27, MB. Download Human rights report 2018 2/2.
Arbobalans 2018 Monitorarbeid TNO.
Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisicos, van de betrokken risicoberoepen en sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen. In de Arbobalans 2018 worden ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten belicht.
Zorginkoopbeleid CZ 2021 Verantwoord en dichtbij CZ.
We betrekken het zorgveld erbij: patiƫnten, zorgaanbieders, gemeenten en andere belanghebbenden. Door te innoveren, samen te werken en continu te blijven werken aan structurele vooruitgang, verbeteren we de zorg in Nederland en geven we invulling aan Zorg die verder gaat.
Ontwerp van het Klimaatakkoord Publicatie Klimaatakkoord.
Op 21 december presenteerde Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, het ontwerp van het Klimaatakkoord aan het kabinet. Hieronder kunt u het volledige document en de begeleidende aanbiedingsbrief downloaden. Download Ontwerp van het Klimaatakkoord. PDF document 233 pagina's' 37, MB.
Leefbaarheid in Nederland 2018 Rapport Rijksoverheid.nl.
Ga direct naar inhoud. U bevindt zich hier: Home Documenten Leefbaarheid in Nederland 2018. Zoeken binnen Rijksoverheid.nl Zoek. Leefbaarheid in Nederland 2018. Dit rapport geeft een algemene analyse van de leefbaarheid en de ontwikkeling daarvan in Nederland. Download Leefbaarheid in Nederland 2018.
Ajax niet meer vergelijken met het team van 2018/2019' Ajax Showtime.
Snap sowieso niet zo goed waarom 2018 als referentiepunt is genomen. In dat jaar kwam uitzonderlijk talent, gebrek aan concurrentie in de Europese top en goede investeringen samen. Dat kan een club als Ajax niet elk jaar hebben. Nederlanders liepen na 2018 de polonaise en Ajax confirmeerde zich hieraan door uit te spreken dat dit het beginpunt was van de wederopstanding in Europa.
Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2018 Paleis Amsterdam.
De jury van de Koninklijke Prijs bestond dit jaar uit: Brian Elstak, Gijs Frieling, Hans den Hartog Jager, Nanda Janssen, Iris Kensmil, Marc Mulders, Paula van den Bosch voorzitter. De tentoonstelling is geopend voor publiek van 6 oktober t/m 11 november 2018.

Contacteer ons